Bloemen op het graf

Na het verlies van een dierbare is er gemis, verdriet en rouw. De behoefte om het graf te bezoeken is groot. Het plaatsen van bloemen of een ander aandenken kan men als helend ervaren. Wij krijgen weleens de vraag: “Waarom mag ik niets op het graf plaatsen, een bloem is toch ook natuur?” Toch is het niet toegestaan om bloemen of andere decoratie achter te laten wanneer u op grafbezoek komt. We leggen u graag uit waarom.

Bloemen tijdens de uitvaart

Wanneer iemand begraven wordt, zijn bloemen welkom. Soms zijn dit losse bloemen en takken, soms grote bloemstukken en boeketten. Dat is allemaal welkom op de dag van de uitvaart. We vinden het belangrijk dat mensen hier op hun eigen manier invulling aan kunnen geven. Na twee weken worden de bloemen weggehaald. Vanaf dat moment neemt de natuur de zorg voor het graf over. Het is dan niet meer toegestaan om iets op het graf achter te laten. U zult zien dat de natuurlijke begroeiing geleidelijk aan terugkomt op de plek van het graf.

Zomerlanden in balans

Zomerlanden is in de eerste plaats een natuurgebied en wordt ook zo beheerd. Deze informatie geven we zorgvuldig mee aan iedereen die kiest voor een natuurgraf op Zomerlanden. Het is zo ingericht dat hier bomen en planten groeien die van nature in de regio voorkomen en hier goed gedijen. Op basis van een natuurbeheerplan wordt het gebied ontwikkeld en onderhouden. Het plaatsen van bloemen past niet bij dit beheerplan. Bloemen zijn vaak gekleurd, worden meestal gekweekt met pesticiden of nabewerkt met glansmiddel. Deze middelen zijn giftig voor het wild dat op Zomerlanden leeft. Zelfs het planten of neerleggen van bloemen kunnen het kwetsbare evenwicht van het gebied verstoren. Daarom is ook het weghalen van de zogeheten kruidlaag – denk aan brandnetels, distels en paardenbloemen – niet toegestaan. Deze planten zijn een onmisbare voedingsbodem voor diverse insecten en daarmee een voedselbron voor verschillende vogels en zoogdieren.

Een aandenken voor thuis

Als de behoefte om iets neer te leggen groot is, kan het fijn zijn om tijdens een bezoek een bloem of een ander dierbaar voorwerp mee te brengen. Er mag dan een foto gemaakt worden, die later op diverse manieren kan helpen bij het thuis gedenken. Echter, dat wat u meebrengt, moet ook weer mee terug naar huis. Het kan natuurlijk ook andersom. U mag ook een steentje, tak of bloem meenemen die u op de begraafplaats vindt. Op die manier maakt u de verbinding tussen uw eigen omgeving en de rustplaats van uw dierbare en draagt u bij aan het in stand houden van dit prachtige gebied.

Geplaatst in NatuurTagged