Cremeren en natuurbegraven

Veel mensen kiezen voor cremeren. Na de crematie blijft de as van de overledene minimaal een maand lang in het crematorium. Dit geeft nabestaanden de tijd om te bedenken wat ze met de as van hun dierbare willen doen. Het is geen gemakkelijke beslissing om een laatste plek te vinden voor de as of urn. Natuurbegraafplaats Zomerlanden biedt een blijvende bestemming in de natuur. Een zelfgekozen, laatste rustplaats waar je als nabestaande op ieder moment naar terug kunt keren.

Urngraf

De natuur staat voorop bij natuurbegraafplaats Zomerlanden. Daarom hebben we geen urnenveld of strooiveld. Dat is te belastend voor de natuur. De as bevat relatief veel zware metalen en fosfaten. Verstrooiing kan leiden tot aantasting van de vruchtbare humuslaag en vermesting.

Het is wel mogelijk om de urn onder de humuslaag te begraven of alleen de as te verstrooien in het graf. Op Zomerlanden noemen we dit een ‘urngraf’. Alle graven op Zomerlanden hebben eeuwigdurend grafrecht en worden niet geruimd.

Dubbelurnengraf

Het is ook mogelijk om een urngraf voor twee personen uit te kiezen. Bijvoorbeeld een toekomstige plek voor u en uw partner of voor de urnen van twee reeds overleden dierbaren. We noemen dit een ‘dubbelurnengraf’. De urnen (of de as) kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden geplaatst.

Urninlage

Sommigen hebben een beter gevoel bij cremeren, anderen vinden begraven een prettiger idee. We bieden de mogelijkheid om een urn bij een bestaand persoonsgraf te plaatsen. Dit heet een ‘urninlage’. Een regulier graf kan op deze manier met een urngraf gecombineerd worden. Deze optie kan een fijne oplossing zijn als u en uw partner andere uitvaartwensen hebben, maar wel graag een gezamenlijke laatste rustplaats willen.

Afscheid nemen

Tijdens de as of urnbegrafenis kan op verschillende manieren afscheid worden genomen. Alleen, in besloten kring of met familie en vrienden. Uiteraard bieden we u de optie om gebruik te maken van de ceremonieruimte of onze cateringservices, net als bij een uitvaart op Zomerlanden. U vindt alle informatie en de tarieven in dit overzicht.

Boomschijf

Op Zomerlanden maken we gebruik van een sobere grafmarkering in de vorm van een boomschijf met inscriptie. Op een urngraf kan ook zo’n gedenkteken worden geplaatst.