Natuurontwikkeling op Zomerlanden: de waterloop

Als u in de afgelopen maand een bezoekje heeft gebracht aan Zomerlanden, heeft u wellicht gezien dat wij een meanderende waterloop hebben aangelegd. Deze geul kronkelt zijn weg vanaf de poel voor het ontvangsthuis naar de achterzijde van het gebied en mondt uit in een wadi: een groene greppel om hemelwater op te vangen.

Het natuurlijk karakter van Zomerlanden

Wie bekend is in het gebied, weet dat het oeverbos nat en drassig van aard is. Idealiter verdwijnt het regenwater vanzelf weer in de grond. Maar de dichte kleigrond, kenmerkend voor de Hoeksche Waard, zorgt ervoor dat er op sommige plekken in het bos water aan de oppervlakte blijft liggen. Het heeft tijd nodig om de dichte grondstructuur ‘losser’ te maken en het water zijn weg te laten vinden. 

Een natuurvriendelijke oplossing

De kleigrond heeft ook vele voordelen. De bodem is ontzettend vruchtbaar. De jonge, aangeplante bomen, bloemen en kruidlaag gedijen hier heel goed. Dit draagt bij aan het verbeteren van de vaste bodemstructuur. Ook een lange, droge periode of een periode van strenge vorst dragen op een natuurlijke wijze bij aan het ‘openen’ van de grond. Het aanleggen van de waterloop is een extra ondersteunende, natuurvriendelijke aanpassing om overtollig regenwater af te voeren. Vooral in het najaar tot het vroege voorjaar zal u hierin water zien stromen. In de drogere maanden neemt dit af. Door de verschillen tussen vochtigheid en droogte ontstaat er een variëteit aan oeverbeplanting. Die brengen we goed in kaart. De kanten bieden een gunstige groeiplaats voor bijvoorbeeld mossen, varens en kruiden. De geul biedt een schuilplaats aan allerlei ongewervelde dieren en zoogdieren. Daarmee vervult de waterloop niet alleen een functionele rol voor het hemelwater, maar komt deze ook ten goede aan de biodiversiteit.

Aangepaste kaart

De natuurbegraafplaats blijft in ontwikkeling. De komst van de waterloop maakt onderdeel uit van het gebieds- en natuurbeheer. Wij hebben onze plattegrond aangepast, zodat u een actueel overzicht heeft van de nieuwe ontwikkelingen op Zomerlanden. De nieuwe kaart vindt u op deze pagina, maar ook in onze nieuwe brochure.

Geplaatst in NatuurTagged , , ,