Over ons

Natuurbegraafplaats Zomerlanden heeft een totale oppervlakte van circa 9 hectare en bevindt zich in de Buitenzomerlanden in Heinenoord (Hoeksche Waard). De komst van Natuurbegraafplaats Zomerlanden zorgt voor directe bescherming en behoud van het bestaande natuurgebied. De natuurbegraafplaats faciliteert een zo natuurlijk mogelijke laatste rustplaats. U bent vrij om zelf een plek in de natuur te kiezen. Ook garanderen we hier blijvende grafrust. Graven worden nooit geruimd en nabestaanden worden niet geconfronteerd met het onderhoud of verlenging van grafrechten. Door een graf op Zomerlanden te reserveren, investeert u mee in natuurbehoud voor toekomstige generaties.

Geschiedenis

Het landschap van de Hoeksche Waard is altijd aan verandering onderhevig geweest, waarin water een hoofdrol speelde. De polders van nu bestonden 600 jaar geleden nog niet en het landschap zag er heel anders uit. De huidige kreken waren vroeger (ca. 10.000 jaar geleden) getijde geulen met een directe verbinding naar zee. Stormvloeden braken de gorzen en slikken weg en lieten telkens een nieuwe laag kleislib achter. Zo ontstond er door eeuwen heen een weelderig begroeide delta uit een gebied dat eerst een zandwoestijn was.

Doordat ook de mens zich permanent vestigde in dit gebied, maakte water plaats voor land. In de eerste helft van de veertiende eeuw begon men met inpolderen. De grote waard die is ontstaan in de middeleeuwen, waaronder een deel van de Hoeksche Waard en ook Dordrecht viel, werd zwaar getroffen door de Sint Elisabethsvloed en daaropvolgende vloeden. Hieruit zijn uiteindelijk het Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard ontstaan. Na 1653 nam de Hoeksche Waard grofweg de huidige vorm aan.

Het ruige bosgebied dat zich door de jaren heen heeft gevormd, is omstreeks 1900 verkaveld en heeft plaats gemaakt voor het huidige polderlandschap. Tussen 1960 en 1980 is de polder Buitenzomerlanden opgehoogd om de Heinenoordtunnel en de A29 te realiseren. Deze tunnel vervangt de vroegere Barendrechtse brug, waarvan de bruggenhoofden aan weerszijden van de oever nog te zien zijn. De grond die vrijkwam bij de bouw is gebruikt om de polder Buitenzomerlanden op te hogen. Dit gebied heeft daardoor een vruchtbare bodem met een erg laag grondwaterpeil. Hiermee vormt het de ideale locatie voor natuurontwikkeling en natuurbegraven.