Branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen Brana

Natuurbegraafplaats Zomerlanden is vanaf de oprichting aangesloten bij Brana, de branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van begraven in de natuur, maar ook het natuurbeheer. Voor u als cliënt of nabestaande is het natuurlijk belangrijk dat u op ons kunt vertrouwen. Ons lidmaatschap van Brana helpt daarbij. Als natuurbegraafplaats in de provincie Zuid-Holland zijn wij al sinds de opening actief lid van de branchevereniging.

Gedragscode

Alle leden onderschrijven de gedragsregels van Brana. Daarin staat onder andere dat ons natuurbeheer is gericht op in stand houden en verbeteren van natuur, bos en bodem en van de biodiversiteit. Het beheer moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd natuurbeheerder die werkt op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan.

De gedragscode gaat verder dan alleen natuurbeheer. Als lid van Brana zorgen wij voor een correct en respectvol verloop van begrafenissen en van een respectvolle omgang met de bezoekers. Onze medewerkers zijn dus goed opgeleid en we houden ons aan alle voorschriften.

Bovendien verplicht het ons om duidelijk te maken hoe wij eeuwigdurende grafrust garanderen. Daarmee zorgen we er ook voor dat het gebied voor altijd een natuurgebied blijft.

Als u meer wil weten over de activiteiten van de Brana, bezoek dan de website van de branchevereniging voor informatie. U kunt de Brana Gedragscode ook hier downloaden.