Vergelijking kosten

De wensen voor een uitvaart kunnen flink uiteenlopen. Dat geldt ook voor de kosten van het afscheid. We krijgen hier regelmatig vragen over. Om hier een volledig antwoord op te geven, hebben we een vergelijking van de kosten voor u op een rij gezet.

Grafrechten en begraafkosten

Met ‘het kopen’ van een graf, wordt u geen eigenaar van de grond. U koopt het recht om op die plek begraven te worden. Op veel begraafplaatsen is dit recht tijdelijk. Na een periode van 10 tot 30 jaar verloopt het grafrecht. De nabestaanden kunnen er dan voor kiezen om die rechten te verlengen. U betaalt voor de verlenging van het grafrecht. Wanneer grafrecht niet wordt verlengd, heeft de begraafplaats het recht om graven te ruimen.

Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden worden graven nooit geruimd. We spreken dan ook van het ‘eeuwigdurend grafrecht’. De grafrechten hoeven niet verlengd te worden; het graf blijft altijd. De kosten voor het grafrecht zijn eenmalig en worden bij aanschaf betaald.
Naast de grafrechten, worden er kosten berekend voor het begraven. Deze zogeheten ‘begraafkosten’ bestaan uit de kosten voor het openen en sluiten van het graf, de administratieve handelingen en de begeleiding op de begraafplaats. Deze kosten worden uiteraard pas voldaan na overlijden, als de uitvaart heeft plaatsgevonden.

Onderhoudskosten

Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden betaalt u geen kosten voor onderhoud. De natuur zelf zorgt hier voor het graf. Het beheer van het gehele natuurgebied wordt betaald uit een speciaal fonds voor natuur- en bosbeheer. Voor ieder graf wordt een bedrag in dat fonds gestort.

Op traditionele begraafplaatsen en kerkhoven is er meestal sprake van jaarlijkse onderhoudskosten. Vaak worden deze vooruit betaald. De onderhoudskosten betaalt u over dezelfde periode als de grafrechten. Voor grafrecht van een termijn van twintig jaar, betaalt u twintig jaar onderhoudskosten. Als u de rechten van een graf van een overleden dierbare verlengt, betaalt u ook de onderhoudskosten voor deze nieuwe termijn.

Grafzerk of niet?

Het is gebruikelijk om een grafmonument te plaatsen op een reguliere begraafplaats. Wat een grafsteen kost, is afhankelijk van het materiaal en van de grootte. Qua materialen is er veel mogelijk. Een monument kan gemaakt worden van natuursteen, maar ook van glas, RVS of zelfs van hout. Ook komen er vaak nog vergunnings- of plaatsingskosten en graveerkosten bij. Op Zomerlanden zijn zulke grafmonumenten niet toegestaan. Hier bieden we u kosteloos een boomschijf met een handgemaakte inscriptie aan. Deze boomschijf vergaat na enkele jaren en past bij een natuurgraf. Het symboliseert daarmee de vergankelijkheid van de mens.

Voorbeeld vergelijking grafkosten

In dit voorbeeld vergelijken we de tarieven van een natuurbegrafenis op Zomerlanden met de kosten van een begrafenis in omliggende gemeenten. Een vergelijking is lastig, omdat er op Zomerlanden alleen eeuwigdurende grafrechten bestaan, maar het geeft wel een goed beeld van de kosten.

  Hoeksche Waard Rotterdam  Zomerlanden  Barendrecht
Kosten grafrecht enkel graf (incl. onderhoud)

Termijn*

€ 2.372,50                         

25 jaar                           

€ 5.631,54*

30 jaar                     

€ 5.400,-    

eeuwigdurend       

€ 3.140,-

20 jaar                 

Begraafkosten € 1.046,- € 1.095,- €     895,- €     960,-
Grafmonument* € 2.000,- € 2.000,- €  2.000,-
Totaal € 5.418,50 € 8.726,54 € 6.295,- € 6.100,-

Termijn*: Voor een goede vergelijking, vergelijken we de kosten van een graf op Zomerlanden met grafrecht-termijnen tussen de twintig en dertig jaar. Afhankelijk van wat de desbetreffende gemeente aan mogelijkheid biedt.

Grafmonument*: gemiddelde kosten grafmonument. Deze kosten zijn exclusief de kosten voor de plaatsing.

*: In Rotterdam worden onderhoudskosten berekend naar de grootte van het gedenkteken. Het genoemde tarief is dus een indicatie.

Overige kosten: het afscheid

Met het voorbereiden van een uitvaart, regelt u naast de laatste rustplek ook andere zaken rondom het afscheid. Denk bijvoorbeeld aan de afscheidsbijeenkomst (bijv. ceremonie en condoleance) de aanschaf van een kist, mand of lijkwade en het vervoer van de overledene. Maar ook het versturen van rouwkaarten of het plaatsen van een eventuele rouwadvertentie. Het is verstandig om deze kosten goed op een rij te zetten. Het kan heel fijn zijn om hulp te krijgen van professionele uitvaartbegeleiders en verzorgers. Zij kunnen u begeleiden in dit lastige proces. Op Zomerlanden werken wij samen met alle uitvaartverzorgers. U kunt dus altijd iemand kiezen die goed aansluit bij uw eigen wensen.

UItvaartceremonie in ceremonieruimte Zomerlanden

Alle tarieven op een rij

Bij Natuurbegraafplaats Zomerlanden hanteren we duidelijke en eenmalige tarieven. U vindt het complete overzicht op onze tarievenpagina. Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u ons altijd persoonlijk benaderen via info@zomerlanden.nl of 0186-700 208.

(Tarieven bijgewerkt in februari 2023)