Vergelijking kosten

Tegenwoordig geeft u een uitvaart vorm naar eigen wensen. Er is veel mogelijk. Dat betekent ook dat de kosten voor het afscheid uiteen kunnen lopen. We krijgen hier regelmatig vragen over. Om u wat op weg te helpen, zetten we een vergelijking van de kosten voor u op een rij.

Grafrechten en begraafkosten

Grafrechten en begraafkosten zijn niet hetzelfde. Wanneer u een graf koopt, wordt u geen eigenaar van de grond. U koopt het recht om op die plek begraven te worden. Op veel begraafplaatsen is dit recht tijdelijk. Na een periode van 10 tot 30 jaar verloopt het grafrecht. De nabestaanden krijgen dan de keuze om die rechten te verlengen. U betaalt voor de verlenging van het grafrecht. Wanneer u het grafrecht niet verlengt, heeft de begraafplaats het recht om graven te ruimen.

Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden blijven alle graven voor altijd. We spreken dan ook van het ‘eeuwigdurend grafrecht’. De grafrechten hoeven niet verlengd te worden; het graf blijft altijd. De kosten voor het grafrecht zijn eenmalig en worden bij aanschaf betaald.
Naast de grafrechten, zijn er zogeheten ‘begraafkosten’ voor het openen en sluiten van het graf, de administratieve handelingen en de begeleiding op de begraafplaats. Dit volgt uiteraard pas na overlijden.

Onderhoudskosten

Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden betaalt u geen kosten voor onderhoud. De natuur zelf zorgt hier voor het graf. Het beheer van het gehele natuurgebied wordt betaald uit een speciaal fonds voor natuur- en bosbeheer. Voor ieder graf wordt een bedrag in dat fonds gestort.

Op traditionele begraafplaatsen en kerkhoven is er meestal sprake van jaarlijkse onderhoudskosten. Vaak worden deze vooruit betaald. De onderhoudskosten betaalt u over dezelfde periode als de grafrechten. Voor grafrecht van een termijn van twintig jaar, betaalt u twintig jaar onderhoudskosten. Als u de rechten van een graf van een overleden dierbare verlengt, betaalt u ook de onderhoudskosten voor deze nieuwe termijn.

Grafzerk of niet?

Het is gebruikelijk om een grafmonument te plaatsen op een reguliere begraafplaats. Wat een grafsteen kost, is afhankelijk van het materiaal en van de grootte. Qua materialen is er veel mogelijk. Een monument kan gemaakt worden van natuursteen, maar ook van glas, RVS of zelfs van hout. Ook komen er vaak nog vergunnings- of plaatsingskosten en graveerkosten bij. Op Zomerlanden zijn zulke grafmonumenten niet toegestaan. Hier bieden we u kosteloos een boomschijf met een handgemaakte inscriptie aan. Deze boomschijf vergaat na enkele jaren en past bij een natuurgraf. Het symboliseert daarmee de vergankelijkheid van de mens.

Voorbeeld vergelijking grafkosten

In dit voorbeeld vergelijken we de tarieven van een natuurbegrafenis op Zomerlanden met de kosten van een begrafenis in omliggende gemeenten. Een vergelijking is lastig, omdat er op Zomerlanden alleen eeuwigdurende grafrechten bestaan, maar het geeft wel een goed beeld van de kosten en kan u wellicht op weg helpen bij uw keuze.

Zomerlanden  Rotterdam Hoeksche Waard Barendrecht
Kosten grafrecht 
(incl. onderhoud)
Termijn*
€ 5.400,-

eeuwigdurend

€ 6.343,28*

30 jaar

€ 2.571,25

25 jaar

€ 3.500,-

20 jaar

Begraafkosten €    895,- € 1.232,- € 1.133,- € 1.070,-
Grafmonument*  – € 2.500,- € 2.500,- € 2.500,-
Totaal
€ 6.295,-
€10.075,28
€ 6.204,25
€ 7.070,-

Termijn*: Voor een goede vergelijking, vergelijken we de kosten van een graf op Zomerlanden met grafrecht-termijnen tussen de twintig en dertig jaar. Afhankelijk van wat de desbetreffende gemeente aan mogelijkheden biedt.

Grafmonument*: indicatie kosten grafmonument. De plaatsingskosten zijn hierin niet meeberekend.

*: In Rotterdam worden onderhoudskosten berekend naar de grootte van het gedenkteken. Het genoemde tarief is dus een indicatie.

Overige kosten: het afscheid

Met het voorbereiden van een uitvaart, regelt u naast de laatste rustplek ook andere zaken rondom het afscheid. Denk bijvoorbeeld aan de afscheidsbijeenkomst (bijv. ceremonie en condoleance) de aanschaf van een kist, mand of lijkwade en het vervoer van de overledene. Maar ook het versturen van rouwkaarten of het plaatsen van een eventuele rouwadvertentie. Het is verstandig om deze kosten goed op een rij te zetten. Het kan heel fijn zijn om hulp te krijgen van professionele uitvaartbegeleiders en verzorgers. Zij kunnen u begeleiden in dit lastige proces. Op Zomerlanden werken wij samen met alle uitvaartverzorgers. U kunt dus altijd iemand kiezen die goed aansluit bij uw eigen wensen.

UItvaartceremonie in ceremonieruimte Zomerlanden

Alle tarieven op een rij

Bij Natuurbegraafplaats Zomerlanden hanteren we duidelijke en eenmalige tarieven. U vindt het complete overzicht op onze tarievenpagina. Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u ons altijd persoonlijk benaderen via info@zomerlanden.nl of 0186-700 208.

(Tarieven bijgewerkt in maart 2024)