Tarieven

U heeft de mogelijkheid om uw eigen plek bij leven vast te leggen. De kosten hiervoor betaalt u eenmalig. Met het reserveren van een laatste rustplaats op Zomerlanden bespaart u uw naasten moeilijke beslissingen in de toekomst. Met deze bijzondere, blijvende gedenkplek draagt u bij aan het beheer en behoud van het natuurgebied. De tarieven hebben wij hieronder globaal inzichtelijk gemaakt.

Een uitgebreid overzicht vindt u op onze tarievenkaart. Voor specifieke vragen over de huur van de ruimte kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.

Graven

De eenmalige aankoopkosten zijn inclusief de grafmarkering en het natuurbeheer op Zomerlanden. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald d.m.v. een betalingsregeling. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De enige kosten die hier verplicht nog bijkomen, zijn de begraafkosten. Deze betaalt u pas wanneer de begrafenis plaatsvindt.

Tarieven 2024
Enkel graf €5.400,-
Enkel urngraf €2.300,-
Dubbel urnengraf €3.325,-
Urninlage €1.250,-

Betaling

Als u uw plek gekozen heeft en de administratie gereed is, ontvangt u een grafakte met de precieze locatie van het graf. Daarbij ontvangt u ook de factuur. Heeft u vragen over de betaling? Neem dan contact met ons op.

Verzekering

Wanneer u een eigen plek kiest en reserveert, betaalt u het graf bij leven. Een uitvaartverzekeraar keert meestal pas uit na overlijden. Afhankelijk van uw polis ontvangt u te zijner tijd het volledige bedrag of een gedeelte terug via de uitvaartverzekering. Wilt u weten welk bedrag of welke kosten gedekt worden door uw polis? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Enkelgraf

Op Zomerlanden kunt u kiezen voor een eenpersoonsgraf. Wenst u naast uw partner of dierbare begraven te worden? Dan reserveren we twee enkele graven op minimale afstand van elkaar.

Urngraf of dubbelurnengraf

We kiezen er bewust voor om as onder de humuslaag te begraven, zodat de natuur zo min mogelijk belast wordt. U kunt de as begraven in een natuurlijk afbreekbare urn of uitstrooien in een urngraf. Voor het begraven van twee urnen boven elkaar, kunt u ook kiezen voor een ‘dubbelurnengraf’. Het uitstrooien van as óp de bodem is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de natuur.

Urninlage

Sommigen hebben een beter gevoel bij cremeren, anderen vinden begraven een prettiger idee. We bieden de mogelijkheid om een urn bij een persoonsgraf te begraven. Dit heet een ‘urninlage‘. Een regulier graf kan op deze manier met een urngraf gecombineerd worden. Deze optie kan een fijne oplossing zijn als u en uw partner andere uitvaartwensen hebben, maar wel behoefte hebben aan een gezamenlijke laatste rustplaats.

Begraafkosten

Wanneer de begrafenis plaatsvindt, betaalt u eenmalig het begraaftarief. Deze kosten betreffen het delven en sluiten van een graf, de wettelijk verplichte administratieve handelingen en de uitgebreide begeleiding tijdens een begrafenis. Deze kosten betaalt u pas wanneer de begrafenis plaatsvindt. In het weekend hanteren wij een toeslag van vijftig procent.

Tarieven 2024
Begraving  €895,-
Urn/as begraving €375,-

Gedenktekens en grafaanduiding

Op een graf bij Zomerlanden kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. De kosten voor de boomschijf zijn inbegrepen bij de aanschafkosten van het graf; er komen dus geen extra kosten bij. Voor de aanvraag van de schijf, kunt u contact met ons opnemen. Een boomschijf blijft een aantal jaar liggen, maar is uiteindelijk wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De kosten bedragen momenteel €150,-.

Ontvangsthuis

Voorafgaand en na afloop van een begraving is het mogelijk om gebruik te maken van onze sfeervolle ontvangstruimte. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de plechtigheid, condoleance of nazit. Er is ruimte voor maximaal 100 personen.

Ceremonie (1 uur)* €630,-
Condoleance (2 uur)* €495,-
Condoleance + plechtigheid (3,5 uur incl. grafloop)*  €890,-

*In het weekend geldt een toeslag van 50 procent.

*Deze tarieven zijn van toepassing i.c.m. een begrafenis op Zomerlanden.

Catering

We bieden u verschillende mogelijkheden voor catering tijdens het afscheid en de condoleance. Van een kopje koffie met lokale lekkernijen tot een uitgebreide lunch. Samen vinden we altijd een invulling die past bij uw wensen. Onze cateringkaart vindt u hier. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen voor specifieke wensen.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Voorjaarswandeling: op zoek naar zomervogels, zoals de tjiftjaf