Tarieven natuurbegraven

U heeft de mogelijkheid om uw eigen plek bij leven vast te leggen. De kosten hiervoor betaalt u eenmalig. Met het reserveren van een laatste rustplaats op Zomerlanden bespaart u uw naasten van moeilijke beslissingen in de toekomst. Tegelijkertijd zorgt u voor een bijzondere gedenkplek en draagt u bij aan het beheer en behoud van het natuurgebied. 

Graven

De eenmalige aankoopkosten zijn inclusief de grafmarkering, het beheer en onderhoud door Zomerlanden. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

Tarieven 2023
Enkel graf €5.400,-
Enkel urngraf €2.300,-
Dubbel urnengraf €3.325,-
Urninlage €1.250,-

De enige kosten die hier nog bijkomen, zijn de begraafkosten. Deze betaalt u pas wanneer de begrafenis plaatsvindt. 

Betaling

Als u uw plek gekozen heeft en alle administratie gereed is, ontvangt u een grafakte met de precieze locatie van het graf. Daarbij ontvangt u ook de factuur. Heeft u vragen over de betaling? Neem dan contact met ons op.

Verzekering

Als u op Zomerlanden een eigen plek wilt uitkiezen en reserveren, betaalt u het graf bij leven. Een uitvaartverzekeraar keert meestal pas uit na overlijden. Afhankelijk van uw polis ontvangt u te zijner tijd het volledige bedrag of een gedeelte terug via de uitvaartverzekering. Wilt u weten welk bedrag en/of welke kosten vergoed worden door uw polis? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Enkelgraf

Op Zomerlanden kunt u kiezen voor een eenpersoonsgraf. Wilt u naast uw partner of familielid begraven worden? Dan reserveren we twee enkele graven op minimale afstand van elkaar.

Urngraf of dubbel urnengraf

We kiezen er bewust voor om as onder de humuslaag te begraven, zodat de natuur zo min mogelijk belast wordt. U kunt as begraven in een urn (van afbreekbaar materiaal) of uitstrooien in een graf. Het uitstrooien van as óp de bodem is niet toegestaan, omdat dit niet goed is voor de natuur.

Begraafkosten

Het begraaftarief is voor het delven en sluiten van een graf, de wettelijk verplichte administratieve handelingen en de uitgebreide begeleiding tijdens een begrafenis. In het weekend hanteren wij een toeslag van vijftig procent.

Tarieven 2023
Begraving  €895,-
Urn/as begraving €375,-

*In het weekend geldt een toeslag van 50 procent.

Gedenktekens en grafaanduiding

Op een graf bij Zomerlanden kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt contact met ons opnemen voor het bestellen van de schijf. Een boomschijf blijft jaren liggen, maar is uiteindelijk wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Ontvangsthuis

Voorafgaand en na afloop van een begraving is het mogelijk om gebruik te maken van onze sfeervolle ontvangstruimte. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de plechtigheid, condoleance en/of nazit. Er is ruimte voor 100 personen.

Ceremonie (1 uur)* €630,-
Condoleance (2 uur)* €495,-
Condoleance + plechtigheid (3,5 uur incl. grafloop)*  €890,-

*In het weekend geldt een toeslag van 50 procent.

*Deze zijn van toepassing i.c.m. een begrafenis op Zomerlanden.

Een uitgebreid overzicht van de tarieven vindt u op onze tarievenkaart. Voor specifieke vragen over de huur van de ruimte kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.

Catering

We bieden u verschillende mogelijkheden voor catering tijdens het afscheid en de condoleance. Van een kopje koffie met lokale lekkernijen tot een uitgebreide lunch. Samen vinden we altijd een invulling die past bij uw wensen. Onze cateringkaart vindt u hier. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen voor specifieke wensen.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Voorjaarswandeling: op zoek naar zomervogels, zoals de tjiftjaf